AVS Audio Editor

AVS Audio Editor

AVS Audio Editor có thể được dùng để chỉnh sửa và cứu tập tin âm thanh trong MP3, WAV, M4A, etc
Người dùng đánh giá
4.4  (57 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.4
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 10 giải thưởng
AVS Audio Editor có thể được dùng để chỉnh sửa và cứu tập tin âm thanh trong MP3, FLAC, WAV, M4A, WMA, AAC, MP2, AMR, OGG.Dùng thời gian tối đa cho chính xác. Dùng đặc biệt thiết kế bộ lọc bỏ cáu nghe như bùn, tiếng rít, lép bép, etc. Trích và hiệu chỉnh âm thanh từ đoạn phim của cậu tập với AVS Audio Editor.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng